PCB test

Et af de 10 farligste miljøgifte kan være i boligen
PCB er et af verdens 10 farligste miljøgifte. Selvom stoffet i dag er totalt forbudt i Danmark, kan det stadig forurene indeklimaet i din bolig.

PCB-forurening i din bolig er sundhedsskadeligt
PCB er et industrikemikalie, som blev fremstillet i 1920’erne. Det blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977. Man anvendte kemikaliet, fordi det har en høj isolationsevne, brandhæmmende egenskaber og har lang holdbarhed. Undersøgelser viser, at det mere end fordobler mængden af PCB i blodet at bo i PCB-forurenede boliger. Afhængig af dosis kan PCB være kræftfremkaldende, forstyrre hormonbalancen, svække immunforsvaret samt forplantningsevnen.

Hvor i boligen kan der være PCB?
PCB kan være i f.eks. fugemasse, maling og lim. Risikoen for et PCB-forurenet indeklima er især forøget ved brugen af bygningsfuger i betonbyggeri. I fugerne kan en tredjedel - eller mere - bestå af PCB. Man anvendte PCB i fugemassen, fordi det var elastisk og samtidig meget holdbart. Findes der PCB i fugemassen, kan det nemt udledes i indeluften i boligen og i støv. Fugemasse, maling og lim kan afgive PCB til omgivelserne. Det vil sige, at det kan sive ud i indeluften i din bolig.

Er din bolig i risikogruppen?
PCB blev anvendt i bl.a. byggematerialer i perioden 1950-1977. Er din bolig opført i denne periode, er der en reel risiko for at den kan indeholde PCB.
Ifølge en rapport fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen indeholder op imod hver tiende bolig i Danmark PCB

Det er nemt og enkelt, at lave en gør-det-selv PCB test

AA Indeklima

Vi har Danmarks største indeklima webshop. Derudover driver vi flere websites; www.radonfri.dk, skimmesvampfri.dk, www.formaldehydfri.dk, www.pcbfri.dk. Tags: Radon, Radonmåling, Radonanalyse, Radonkort, Radontest, Skimmelsvamptest, PCB test, Indeklima, kræft, lungekræft, sundhed,

Kontakt os

Telefon
+45 29718423
Kontakt mail
info@RadonFri.dk

Facebook