Køb Danmarks billigste radonmåling her

Bygningsmyndighederne (Erhvervs- og Byggestyrelsen) har i Bygningsreglementet stillet krav til konstruktionen i nye boliger samt givet anbefalinger om radonniveauet i boliger.

Radonmåling i ældre byggeri

Bygningsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m³ og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Radonmåling i nyere byggeri

Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.

For nybyggeri anbefales, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³. Hvis radonkoncentrationen overstiger dette niveau, er bygherre økonomisk ansvarlig for at "skaden" bliver udbedret således at radonindtrægningen kommer under 100 Bq/m3. (Dette er lovbestemt).


Det betyder, at alle huse bygget efter 1998 principielt skulle være radonsikret. Desværre har det vist sig ikke altid at holde stik.

Radonmåling - hvordan foregår det?

Vi har gjort det så enkelt som muligt for dig som forbruger. En radonmåling består typisk af tre små sorte bokse (ca. 2x2 cm), som du placerer rundt om i dit hus, hvor I færdes. Og bare rolig - boksene er ganske ufarlige. De består af en hård plast væg. Inde i boksen er der placeret en sporfilm, der kan opfange, om der er radon i luften. På laboratoriet i Sverige bliver filmene så enkeltvis analyseret for at finde ud af, hvor meget radon der var i indeluften i huset.


Ved bestilling hos Nordisk Radon Måling vil du modtage følgende

- det antal små sorte radonmålingsbokse du har bestilt

- en miniguide der fortæller, hvor du skal placere dem

- en frankeret svarkurvert (som du ligger boksen i igen efter endt måling)

- måling af radonniveauet i indeluften

- et par uger senere vil du automatisk modtage svar på dine radonmålinger

- hvis analysen viser for høje grænseværdier, vil du desuden modtage en lille folder, der fortæller hvad du nu kan gøre


Få målt og analyseret dit hus for radon til Danmarks bedste pris


Hvor lang tid tager en radonmåling?

Man kan vælge mellem en korttidsmåling og en langtidsmåling (ca. 10-14 dage). Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der anvendes langtidsmålinger, der har en tidshorisont på 60-90 dage. Endvidere anbefales det at målingerne foregår i fyringssæsonen 1. okt - 30 april.) Der kan naturligvis også måles uden for denne periode, usikkerheden stiger blot for korrektheden af målingsresultatet.

Nordisk Radon Måling sælger som udgangspunkt langtidsmålinger via denne site. Hvis der ønskes en korttidsmåling (forbundet med større usikkerhed) bedes du kontakte os via e-mail eller telefon.

Hvis det viser sig, at radonniveauet i dit hjem er tæt på eller højere end den anbefalede grænse, er der hjælp at hente:

Nordisk Radon Måling giver dig overblik over de vigtigste afhjælpningsmetoder:


1. Få tættet revnerne
Forekomsten af radon kan reduceres eller helt undgås ved at tætne alle revner, sprækker og utætheder. Vigtigst er det at være opmærksom på gennemgående utætheder. Det er fx, hvor et betongulv støder op til fundamentet og ved afløbsinstallationer. Der er en mulighed for at udføre arbejdet selv, derfor er udgifterne forholdsvis små. Erhvervs- og Byggestyrelsen peger dog på, at en effektiv radonsikring gennem tætning i eksisterende konstruktioner er noget vanskeligere at praktisere end i nye byggerier, hvor tætningen oftest udføres ved at udlægge en membran ved støbning af sokkel og fundament. Metoden bør derfor suppleres med forbedret ventilation i eksisterende byggeri.

2. Øg ventilationen i boligen
Ventilationen kan baseres på

- Oplukkelige vinduer og døre
- Naturlig ventilation med aftrækskanaler i bad og køkken samt udeluftventiler i alle øvrige rum
- Mekanisk ventilation med både udsugning og indblæsning (som fx varmegenvinding)

3. (Radon)Sug under huset
En tredje metode til at sænke radonindholdet i boligen er at etablere radonsug under terrændækket. Installationen af et radonsug vil normalt være en af de mest effektive løsninger, hvis tætning af revner i gulv mv. og installering af almindelige udluftningsventiler i alle rum ikke er tilstrækkeligt.


Nordisk Radon Måling, Danmarks førende, uafhængige radonmålings-analysehus

Nordisk Radon Måling er Danmarks eneste uafhængige radonanalysehus. Det betyder, at vi udelukkende koncentrerer os om selve målingen og analysefasen. Vi radon-sanerer ikke husene efterfølgende, hvilket er kundernes sikkerhed for at analyseresultaterne er 100 % objektive.

FRI FRAGT VED KØB ALLEREDE OVER 100 KR.