Aabenraa radonmåling

Radonniveauet på  billedet viser radonniveauet, der blev målt ved den sidste landsdækkende radonundersøgelse i 2001.


Er der flere eller færre boliger med for højt radon-niveau i Aabenraa kommune?


Da undersøgelsen blev foretaget var grænseværdien sat til 200 bq/3m. Efterfølgende er det i Danmark besluttet at sænke grænseværdien til 100 bq/3m som anbefalet af WHO. Dette taler for, at der statistisk set burde være flere boliger i de respektive kommuner, hvor radonniveauet er for højt.

Det der kunne tale for det modsatte er, at bygningsmassen siden 2001 har gennemgået en forbedring, der burde betyde mindre radonforurening i boligernes indendørs luft.

Sundhedsmyndigheder anbefaler at alle danske husejere får radonmålt deres hjem. 


Aabenraa Kommune understreger vigtigheden af bevidsthed om radon og opfordrer borgere til at måle radonniveauet i deres boliger for at identificere og adressere eventuelle problemer. De nævner, at hovedparten af de husejere, der har konstateret niveauer over det anbefalede, kan nedbringe radon ved at gennemføre enkle og billige tiltag​​.


Desuden har en kampagne fra Realdania og Aabenraa Kommune fokuseret på at øge opmærksomheden omkring radon og opfordrer alle husejere, inklusiv dem med nyere huse opført efter 1998, til at måle deres radonniveau, idet det er vist, at selv nyere huse kan have radonniveauer højere end anbefalet af myndighederne​​.

Motiver for at kontrollere radonniveauet i din kommune

At sikre et hjem, der fremmer sundhed og sikkerhed, kræver opmærksomhed på faktorer, som ikke umiddelbart er synlige eller tangible. Radon repræsenterer en sådan latent fare. Denne gas, som opstår naturligt, kan forårsage betydelige sundheds- og ejendomsskader. I mange kommuner bliver denne risiko ofte ignoreret, men ved at være forudseende med radonmålinger kan man gøre en markant forskel. Nedenfor er tre hovedgrunde til, at det er afgørende at tjekke radonniveauet i din kommune:

Sundhedsbeskyttelse

Radon er klassificeret som en kræftfremkaldende gas, der ubemærket kan akkumulere i boliger og med tiden øge risikoen for lungekræft hos beboerne.

Boligværdi

En bolig med lavt eller intet radonniveau er mere attraktiv på boligmarkedet. Ved at teste og eventuelt reducere radonniveauerne, kan du øge din boligs værdi og gøre den mere tiltalende for fremtidige købere.

Forebyggende vedligeholdelse

At opdage og adressere høje radonniveauer tidligt kan spare dig for dyre renoveringer og mitigationsforanstaltninger på længere sigt. Det er en kosteffektiv måde at forebygge på.

Almindelige spørgsmål om radonkort og -niveauer:

Radons betydning som en miljømæssig sundhedsrisiko, der påvirker både velvære og boligstandards, bliver mere og mere anerkendt. Med den stigende bevidsthed om radons mulige skadevirkninger, melder der sig en række spørgsmål om radonkort og deres angivne koncentrationer. For at opfylde dette informationsbehov har vi sammensat en liste over ofte stillede spørgsmål med tilhørende svar.

Hvad er et radonkort?

Et radonkort er et geografisk kort, der viser radonkoncentrationer i jorden på forskellige lokationer. Det bruges til at vurdere risikoen for radonindtrængning i bygninger inden for specifikke områder.

Hvordan måles radonniveauer?

Radonniveauer måles i enheden becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Målingen foretages typisk med en radonmåler placeret i bygningen i et tidsrum på mindst to måneder for at få en pålidelig gennemsnitsværdi.

Hvad betyder radonniveauerne?

Radonniveauer angiver mængden af radon i luften. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at indendørs radonniveauer bør holdes under 100 Bq/m³. Niveauer over dette anses for at øge risikoen for lungekræft.

Er det nødvendigt at teste for radon i alle hjem?

Ja, det anbefales at teste alle hjem for radon, da radon kan trænge ind i enhver bygning uafhængigt af alder eller type. Testing er den eneste måde at vide, om din bolig har et højt radonniveau.

Hvordan kan jeg reducere høje radonniveauer i mit hjem?

Der findes flere metoder til at reducere radonniveauer, herunder forbedring af ventilation, tætning af revner i fundamentet, og i mere alvorlige tilfælde, installation af et radonafvægningssystem.

Hvor ofte bør jeg teste mit hjem for radon?

Det anbefales at teste hjemmet for radon mindst én gang hvert 5. år. Ændringer i bygningens struktur eller nye konstruktioner i nærheden kan også påvirke radonniveauer, hvilket gør gen-testning nødvendig.

FRI FRAGT VED KØB ALLEREDE OVER 599 KR.