Køb Danmarks billigste radonmåling her

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gasart, som stammer fra det naturligt forekommende radium, der bl.a. findes i jord og byggematerialer. Luftarten radon er i stand til at trænge ind i boligen fra jorden nedenunder, hvis der er utætheder i fundamentet eller fejl i konstruktionen.

Radon kan hverken lugtes, ses, føles eller smages. Radon formodes at være ansvarlig for ca. 300 danske dødsfald om året. Man har dog mulighed for selv at udføre radonmålinger og derved komme problemet til livs.

Koncentrationen af radon i luften angives i enheden Bq pr. kubikmeter, dvs. becquerel pr. kubikmeter. Becquerel er den almindeligt anvendte måleenhed for radioaktiv stråling. Hvis koncentrationen af radon i boligen er målt til eksempelvis 10 Bq pr. kubikmeter, betyder det, at en kubikmeter luft hvert sekund udsender radioaktiv stråling fra 10 radonatomer.

Foretag din egen radonmåling

Læs mere om radon og kræft her

Læs mere om radonforebyggelse her

Radondagen d. 7. november

Radon - den nye grænseværdi

I Norden har man for nylig anlagt fælles anvisninger for, hvornår radon anses for sundhedsskadeligt. Grænseværdien er sat til 100 bq. for nybyggeri og 100 bq ved eksisterende byggeri. Hvis radonværdien er over disse grænse, bør man iværksætte foranstaltninger for at mindske radon.

Forskningsresultaterne fra 2001 viste, at der i nogle danske kommuner er konstateret for høje radonmålinger i op til hele 30 % af alle huse. Men dette var baseret på de gamle grænseværdianbefalinger. Der er endnu ikke kommet et nyt radonkort fra Sundhedsstyrelsen, hvorfor det stadig er tallene fra 2001, der figurerer i Nordisk Radon Målings radonkort.

Det anslås nu, at ca. 350.000 danske boliger overskrider de nye grænseværdier!

Sundhedsstyrelsen anbefaler

Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet i deres rapport af 15. september 2009 at (klippet):

De nationale og lokale myndigheder er ansvarlige for at finde effektive måder til at identificere boliger med risiko for høje radonniveauer. Dette kan ske ved hjælp af undersøgelser, kampagner og i forbindelse med køb og salg af boliger. Alle husejere bør opfordres til at få målt radonniveauet i deres hjem. Lokale myndigheder bør give information om radon og om, hvorledes radonniveauet kan nedsættes.FRI FRAGT VED KØB ALLEREDE OVER 599 KR.