Bornholm radon kort

Radonniveauet på  billedet viser radonniveauet, der blev målt ved den sidste landsdækkende radonundersøgelse i 2001. her var op til 30% af husene radonforurenet.

Flere eller færre boliger med for højt radon-niveau i Bornholm kommune?

Da undersøgelsen blev foretaget var grænseværdien sat til 200 bq/3m. Efterfølgende er det i Danmark besluttet at sænke grænseværdien til 100 bq/3m som anbefalet af WHO.

NYT uofficielt Bornholm radonkort

Nyeste radonundersøgelse fra Bolius og Aalborg Universitet viser helt andre tal. Over 69% (69,25%) af alle huse er radonforurenet. Men blandt husene fra før 1997 er tallet helt oppe på +71,05%. Sundhedsmyndigheder anbefaler at alle danske husejere får radonmålt deres hjem. 

Radonresultaterne stammer fra radonrapporten "Radon 20" analyseret af BUILD, Aalborg Universitet.


Derfor bør du tjekke Radon niveauet i din kommune

Når det gælder om at sikre et sundt og trygt hjemmemiljø, er det vigtigt at være opmærksom på radon - en usynlig gas, der kan have alvorlige konsekvenser for både helbred og bolig. Mange mennesker er ikke klar over radonens tilstedeværelse eller dens potentielle risici, da det hverken kan ses, lugtes eller smages. I lyset af dette er det essentielt at forstå, hvorfor det er afgørende at holde sig informeret om radonniveauet i din kommune. Her er tre centrale grunde til, hvorfor det er vigtigt at tjekke radonniveauet i dit lokalområde:

Sundhedsrisiko

Radon er en usynlig og lugtfri gas, der kan forårsage lungekræft ved langvarig eksponering, især i høje koncentrationer. Ved at kende radonniveauet i din kommune, kan du tage skridt til at reducere din og din families eksponering for denne sundhedsrisiko.

Boligsikkerhed

Høje radonniveauer i hjemmet kan kræve sanering for at sikre et sikkert boligmiljø. At være informeret om radonniveauerne i dit område hjælper dig med at vurdere, om din bolig skal gennemgå radonsikring, hvilket er afgørende for både din sikkerhed og boligens integritet.

Overholdelse af lovgivning

I nogle regioner er der lovgivning, der kræver radonmåling i nye bygninger eller ved ejendomshandler. At være opmærksom på radonniveauerne i din kommune sikrer, at du overholder gældende lovgivning og forhindrer eventuelle juridiske komplikationer ved ejendomshandler.

Ofte stillede spørgsmål om Radon-kort og niveauer

Radon, en usynlig gas, der findes naturligt i jorden, er et emne af stigende interesse og bekymring for mange husejere og beboere. Med dette i tankerne, er det vigtigt at have adgang til pålidelig information om radon, herunder hvordan man læser radon-kort og forstår radonniveauer. Nedenfor finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål relateret til dette emne.

Hvad er et radon-kort?

Et radon-kort er et geografisk kort, der viser gennemsnitlige radonniveauer i forskellige områder. Det hjælper beboere med at identificere potentielt højrisikoområder for radon.

Hvordan fungerer radonmåling?

Radonmåling udføres ved at placere en radondetektor i en bygning i en bestemt periode, typisk flere måneder. Detektoren måler mængden af radon i luften, hvilket giver et indblik i radonniveauet i bygningen.

Kan jeg stole på radonkortet for mit specifikke område?

Radonkort giver et generelt overblik og kan variere i nøjagtighed. For en præcis vurdering af radonniveauet i din specifikke bolig, anbefales det at foretage en individuel radonmåling.

Hvad betyder radonniveauerne?

Radonniveauerne, som ofte måles i becquerel pr. kubikmeter (Bq/m³), indikerer mængden af radon. Højere niveauer indikerer en større risiko for sundhedsproblemer relateret til radoneksponering.

Hvad skal jeg gøre, hvis radonniveauet er højt i mit hjem?

Hvis radonniveauet overstiger anbefalede grænser, bør du kontakte en professionel for at diskutere muligheder for radonsanering for at reducere niveauet i din bolig.

Ændrer radonniveauer sig over tid?

Ja, radonniveauer kan variere afhængigt af årstid, vejrforhold og ændringer i bygningens struktur. Det er derfor en god ide at foretage periodiske målinger.

Relaterede blogindlæg

FRI FRAGT VED KØB ALLEREDE OVER 599 KR.