Tårnby radonmåling

Radonniveauet på  billedet viser radonniveauet, der blev målt ved den sidste landsdækkende radonundersøgelse i 2001. Undersøgelsen viste den gang at 3% af boligerne i Tårnby var radonforurenet

Flere eller færre boliger med for højt radon-niveau i Tårnby kommune? (Amager er nr.1)

Da undersøgelsen blev foretaget var grænseværdien sat til 200 bq/3m. Efterfølgende er det i Danmark besluttet at sænke grænseværdien til 100 bq/3m som anbefalet af WHO. Dette taler for, at der statistisk set burde være flere boliger i de respektive kommuner, hvor radonniveauet er for højt.

Sundhedsmyndigheder anbefaler at alle danske husejere får radonmålt deres hjem. 

Nye radonmålinger - nyt uofficiel radonkort

NY radonundersøgelse har offentliggjort at Tårnby kommune ikke har et gennemsnitlig radonniveau på 3 % som 2001 radonkortet viser, men på hele 30 %. I den nye undersøgelser medgår kun huse før 1997, dvs. før det blev lovpligtigt med radonsikring

Radonmålingerne er foretaget i perioden 2010-2015 og indgår i radonrapporten "Radon 20" analyseret af BUILD, Aalborg Universitet

FRI FRAGT VED KØB ALLEREDE OVER 599 KR.