Brøndby radonmåling

Radonniveauet på  billedet viser radonniveauet, der blev målt ved den sidste landsdækkende radonundersøgelse i 2001.

Flere eller færre boliger med for højt radon-niveau i Brøndby kommune?

Da undersøgelsen blev foretaget var grænseværdien sat til 200 bq/3m. Efterfølgende er det i Danmark besluttet at sænke grænseværdien til 100 bq/3m som anbefalet af WHO. Dette taler for, at der statistisk set burde være flere boliger i de respektive kommuner, hvor radonniveauet er for højt.

Det der kunne tale for det modsatte er, at bygningsmassen siden 2001 har gennemgået en forbedring, der burde betyde mindre radonforurening i boligernes indendørs luft.

Sundhedsmyndigheder anbefaler at alle danske husejere får radonmålt deres hjem. 

Nyeste radonundersøgelse fra Bolius og Aalborg Universitet viser helt andre tal. Over 83% af alle huse er radonforurenet.

Radonresultaterne stammer fra radonrapporten "Radon 20" analyseret af BUILD, Aalborg Universitet.

Få Danmarks billigste radonmålinger her

Grunde til at tjekke radonniveauet i din kommune:

For et sundt og sikkert hjem er det vigtigt at være opmærksom på skjulte farer som radon. Denne gas, som findes naturligt, kan være skadelig både for helbredet og for boligen. Mange steder bliver denne risiko overset, men hvis man aktivt tjekker radonniveauer, kan det gøre en stor forskel. Her er tre hovedårsager til, at det er vigtigt at holde øje med radon i din kommune:

Sundhedsbeskyttelse

Radon er en kendt årsag til lungekræft hos ikke-rygere. Ved at tjekke din bolig for radon kan du identificere og mindske en væsentlig sundhedsrisiko for dig og din familie.

Forbedret indeklima

Ud over radon kan processen med at sikre lavere radonniveauer i boligen også medføre en generel forbedring af indeklimaet, da ventilation og luftkvalitet forbedres.

Bevidsthed og ro i sindet

At kende radonniveauet i din bolig kan give ro i sindet. Hvis niveauet er lavt, bekræfter det, at dit hjem er sikkert; hvis det er højt, giver det dig mulighed for at træffe nødvendige foranstaltninger.

Ofte stillede spørgsmål om Radonsikkerhed og Radonniveau i Brøndby Kommune

Radon er en vigtig miljømæssig faktor, der kan påvirke både helbred og boligkvalitet. Med stigende bekymring for radons skadevirkninger, stiger også efterspørgslen på radonkort og information om koncentrationsniveauer. For at imødekomme dette, har vi sammensat en liste over ofte stillede spørgsmål og svar.

Hvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der kan sive ind i bygninger fra undergrunden og potentielt forårsage helbredsproblemer.

Hvorfor er det vigtigt at måle radonniveauet i Brøndby?

Måling af radon er vigtig for at sikre, at indendørs radonniveauer forbliver under de anbefalede grænseværdier og for at reducere risikoen for radonrelaterede sygdomme.

Hvordan tester man for radon i hjemmet?

Radonmålinger i hjemmet kan gøres med en radonmåler, der placeres i boligen i en bestemt periode for at opsamle data om radonniveauer.

Hvad gør man, hvis radonniveauerne er for høje?

Hvis radonniveauerne er høje, kan forskellige afhjælpningsforanstaltninger, som f.eks. forbedret ventilation eller tætning af revner i fundamentet, anvendes til at sænke niveauerne.

Hvor kan man finde mere information om radon i Brøndby?

Yderligere information om radon og dets risici samt vejledning til radonmåling og afhjælpning kan findes på lokale sundheds- og bygningsmyndigheders hjemmesider eller via miljøorganisationer.

FRI FRAGT VED KØB ALLEREDE OVER 599 KR.