Radonmåling

Radonniveauet på  billedet viser radonniveauet, der blev målt ved den sidste landsdækkende radonundersøgelse i 2001. her viste resultatet at op til 10% af husene er radonforurenet.

Flere eller færre boliger med for højt radon-niveau i kommunen?

Da undersøgelsen blev foretaget var grænseværdien sat til 200 bq/3m. Efterfølgende er det i Danmark besluttet at sænke grænseværdien til 100 bq/3m som anbefalet af WHO. Dette taler for, at der statistisk set burde være flere boliger i de respektive kommuner, hvor radonniveauet er for højt.

Sundhedsmyndigheder anbefaler at alle danske husejere får radonmålt deres hjem. 

Nyeste radonundersøgelse fra Bolius og Aalborg Universitet viser helt andre tal. Over 67% af alle huse er radonforurenet.

Men blandt husene fra før 1997 er tallet helt oppe på +73% :-(

Radonresultaterne stammer fra radonrapporten "Radon 20" analyseret af BUILD, Aalborg Universitet.

Få Danmarks billigste radonmålinger her

Grunde til at tjekke radonniveauet i din kommune:

For at beskytte hjemmet mod skjulte farer som radon, er det vigtigt at være opmærksom. Radon kan skade både sundhed og bolig, men risikoen bliver ofte overset. Ved at teste radonniveauet kan man mindske risikoen.

Sundhedsbeskyttelse

Radon er en kendt årsag til lungekræft hos ikke-rygere. Ved at tjekke din bolig for radon kan du identificere og mindske en væsentlig sundhedsrisiko for dig og din familie.

Forbedret indeklima

Ud over radon kan processen med at sikre lavere radonniveauer i boligen også medføre en generel forbedring af indeklimaet, da ventilation og luftkvalitet forbedres.

Bevidsthed og ro i sindet

At kende radonniveauet i din bolig kan give ro i sindet. Hvis niveauet er lavt, bekræfter det, at dit hjem er sikkert; hvis det er højt, giver det dig mulighed for at træffe nødvendige foranstaltninger.

Ofte stillede spørgsmål om Radonsikkerhed og Radonniveau i Albertslund Kommune

Radon er en kritisk miljøfaktor, der påvirker både sundhed og bolig. På grund af stigende bekymringer for radonrisici, har vi oprettet en liste med ofte stillede spørgsmål for at klarlægge radonkoncentrationer og relaterede emner.

Hvad er radon?

Radon er en farlig, radioaktiv gas, der naturligt dannes i jorden og kan sive ind i bygninger.

Hvorfor er det vigtigt at måle radonniveauet i Albertslund?

Det er vigtigt for at beskytte beboernes sundhed, da høje radonniveauer kan øge risikoen for lungesygdomme.

Hvordan udføres en radonmåling?

En radonmåling indebærer placering af en detektor i boligen, som måler gasniveauet over flere måneder.

Hvad skal jeg gøre, hvis radonniveauet er højt?

Hvis målingerne viser høje niveauer, bør du overveje radonsikringsforanstaltninger som forbedret ventilation eller tætning af fundamentet.

Hvor kan jeg få hjælp og yderligere information om radon i Albertslund?

Yderligere hjælp og information om radon kan fås hos kommunens miljøafdeling eller gennem certificerede radonrådgivere.

FRI FRAGT VED KØB ALLEREDE OVER 599 KR.